Preuzmite demo verzije, po vašem izboru, odvojeni po modulima

Možete nas kontaktirati na telefon 061/6980-314 da Vam pomognemo prilikom instalacije ili kratke obuke, ili da pitate šta god Vas interesuje u vezi programa
Zatim nam možete poslati e-maila info@abcsoft.co.rs, sms ili da nas kontaktirate putem - skypa

Preuzmite bilo koju aplikaciju i odmah instalirajte na Vašim računarima i probajte demo verziju naših programa
Akcija ERP paket knjigovodstvenih programa
obuhvata: glavnu knjigu, kupci, dobavljači, pdv, blagajna,prodavnicu, veleprodaja, maloprodaja, robno-materijalno, proizvodnja, osnovna sredstva i obračun zarada
Preuzmite demo verziju programa, odvojeni su po modulima
Specijalni programi ili posebni programi, (svaki modul je poseban i nezavistan je u odnosu na druge module, plava strelica na dole i plavo zelena strelica na dole),
moduli su: pekara, prosto knjigovodstvo, laboratorija mikrobiološka, hemijska laboratorija, lovačka udruženja
Glavna knjiga, kupci, dobavljaci
Pos kasa prodavnice
Proizodnja, proizvod,demo
os racunovodstvo
Obracun zarada ld
Pekara program
prosto softver
softver za lovce
Glavna knjiga, kupci, dobavljači, pdv, blagajna
Prodavnice i POS kasa (sve prodavnice, apoteke, caffe, hoteli, itd...)
veleprodaja, maloprodaja, robno materijalno
(demo služi i za buđžetske korisnike, fakturisanje, itd...)
Proizvodnja
Osnovna sredstva i sitan inventar
Obračun zarada i kadrovska evidencija
Pekare (sve vrste pekare)
Prosto knjigovodstvo
Program za lovačka udruženja
10,46 MB
16,25 MB
11,36 MB
11,68 MB
14,84 MB
17,11 MB
12,42 MB
26,36 MB
Napomena: demo verzija svih programa, je namerno ograničena sa mogućnostima i pregledima, namerno su neke opcije blokirane, namerno su neke stavke
                       nedostupne, namerno se neki izveštaji ne mogu odštampati, itd.... Sve ovo je urađeno iz razloga da neko ne bi zloupotrebio demo verziju programa.

                        Svrha demo verzije programa je da se budući korisnici, malo upoznaju sa izgledom i mogućnostima samih programa.

                        Originalni knjigovodstveni programi, rade sa svim fukcionalnostima, a demo verzija prikazuje odprilike oko 60% mogućnosti našeg softvera
Demo verzija softver
demo fb
tw demo
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2019  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314
Knjigovodstveni programi i ostalo
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme
VFP runtime install
vfp install
13,28 MB
Mikrobiološka laboratorija
Mikro lab bio
2,10 MB
Hemijska laboratorija
Hemijska lab bio
0,72 KB
Kada koristite program za mikrobiološku ili hemijsku laboratoriju obavezno, prvo instalirajte ovaj program, VFP runtime.
Medicinski softver
za sve ordinacije, klinike, bolnice, itd...
Softver i program za medicinu
11,70 MB
korisnicki nalog: demo
                     šifra: prazno
Napomena:   PRE PREUZIMANJA FAJLOVA ZA INSTALACIJU NAŠIH SOFTVERA, ISKLJUČITE SVE VAŠE PROGRAME ZA ANTIVIRUSE NA VAŠIM RAČUNARIMA,
                        U SLUČAJU DA I DALJE IMATE PROBLEMA SA INSTALACIJOM, PREPORUČUJEMO DA PREUZMETE ZIPOVANE ILI RAR FAJLOVE (fajlovi sa desne strane)
EXE fajlovi
ZIP, RAR  fajlovi
finansijsko poslovanje, gk
Kasa pos zip
Zip proizvodnja
osnovno sredstvo os
Ld obracun zarada
Medicina softver program
Pekara softveri
softver program prosto knjigovodstvo
lovci softver program
EXE fajlovi
ZIP, RAR  fajlovi
                       Originalni softver, sadrži neograničeni broj svih stavki, u celom softveru, kod svih naših modula

                                            - kod ulaznih kalkulacija i izlaznih računa, neograničeni broj stavki i neograničeni broj svih objekata (magacina)

                                            - kod obračuna zarada nemate nikakvih ograničenja, možete da radite obračun plata za 1000 radnika ili više

                                            - kod osnovnih sredstva i proizvodnje možete takođe da radite neograničeni broj stavki

                                            - kod kupaca, dobavljača, glavne knjige, možete unositi neograničeni broj stavki

                                            - kod bilo kojeg modula, Vi nemate nikakvih ograničenja

                                            - sve Vam je neograničeno i ništa se dodatno ne naplaćuje
      Ako imate problema sa programom
    zbog antivirusa,  koristite zip ili rar  fajlove
Softver za gazdinstva
(gazdinstvo, ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, poljoprivredni prozvođači, itd...)
Softver za silose
(zadruge, sve vage, otkupljivači, otkupna mesta, otkupne stanice, otkup-prijem kukuruza, pšenice, suncokreta, normativi, itd... )
Sofver za autoškole (NOVO)
korisnički nalog: supervisor
                     šifra: dodeljujete po želji
49,96 MB
49,90 MB
195 MB
Autoskola softveri programi
Softver za silose program
Gazdinstvo softver
Softver za vage program
Softver za vage (sve vrste vage)
(zadruge, sve vage, otkupljivači, otkupna mesta, otkupne stanice, otkup-prijem kukuruza, pšenice, suncokreta, normativi, itd... )
41,11 MB
Softver i program za medicinu
EXE fajlovi