Obracun zarada Abcsoft
tweter ld
Ld fb
Obračun zarada

Obračun plata u sistemu Abcsoft agencija odlikuje izuzetna prilagodljivost,
što omogućava obračun za različite tipove preduzeća,
radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata
i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun.

Podatke za plate program preuzima iz personalne evidencije radnika i šifarnika radnih mesta,
te iz drugih pripadajućih šifarnika.

Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla,
kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.


U sklopu obračuna zarada, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i druge) te veliki broj drugih izveštaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika
s osiguranim stažem s povećanjem.

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate.
Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do poverljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj

    Fleksibilno definisanje načina obračuna - vrsta zarada, doprinosa i poreza
    Mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
    Hronološki podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
    Prenos standardnih vrsta zarada među obračunima
    Doprinosi na teret radnika i poslodavca, obustave, kreditie, minuli rad, topli obrok
    Vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih obustava
    Alat za preračun između neto, bruto i bruto II
   
    Različiti tipovi obračuna:
        redovna plata (u jednom mesecu, možete izvršite 10 isplata)
        autorski honorar
        ugovor o delu
        jubilarne nagrade
        solidarna pomoć
   
    Različiti tipovi obračuna osnovne zarade:
        bruto mesečna plata
        polazište obračuna u bilo kojoj valuti
        obračun na osnovu broja bodova zaposlenih
        obračun na osnovu ocene
        obračun na osnovu parametara na radnom mestu
        obračun na osnovu parametara u personalnoj mapi
        obračun na osnovu parametara na nosioca troškova
   
    Različiti tipovi obračuna dodatnih isplata:
        više radnih mesta odjednom
        regres za godišnji odmor
        invalidnine
        jubilarne nagrade
        otpremnine
        neplaćena odsutnost
        minuli rad
        beneficirani radni staž
        obračun toplog obroka i prevoza
        stimulicije
        bolovanja na teret poslodavca
        bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje
   
    Ispisi plata:
        različite platne liste
        različite rekapitulacije
        obrasci OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-4, OPJ-6
        specifikacija uz poresku prijavu
        obrazac OD
        obrazac OD-1
        obrazac INSZ
        obrazac PPP
        obrazac M-UN
        obrazac NZ-1
        obrazac M-4
   
    Mogućnost kreiranja proizvoljnih obrazaca
    Mogućnost izvoza ispisa u slike, MS Excel i Word, pdf,txt
    Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno za banku)
   
    Povlačenje podataka iz drugih izvora:
        putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi
        personalne mape (podaci o zaposlenima)
        proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
        ostvareno radno vreme (podaci o prisutnosti na rad.mestu)
        kalendar (podaci o odsutnosti na rad. mestu)

    Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Zatim, imate kompletan program za kadrovsku evidenciju radnika.

Ovo je mali segment opisa obračuna zarade odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.


Program za plate ili obračun zarada, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Za pregled kliknite na sliku
ovo je mali deo prikaza, našeg programa
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314

E mail  info@abcsoft.co.rs

Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme