softver,program
Tw softver
program Absoft

SOFTVER ZA ŠLJUNAK

Program šljunak, namenjene svima koje se bave proizvodnjom šljunka, peska, itd...

Svi koji se rade separaciju prirodnog šljunka

Primenjuje se na:

Šljunak prirodni

Šljunak sejani

Šljunak separirani 1

Šljunak separirani 2

Šljunak separirani 3

Šljunak separirani 4

Savski pesak

Itd...

Pravljenje otpremnice i gotovih računa, direktno štamanje na fiskalnim kasama ili fiskalnim štampačima …

Praćenje ukupne proizvodnje šljunka...

Pregled dugovanja, razduženje i zaduženje …

Razni izveštaji


Sofver za pesak


Kliknite na sliku za dalje informacije
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2019  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314
Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme