Autoskola Abcsoft
Autoskola twiter
Autoskola facebook
Softver za autoškole

Program je namenjen Auto školama u Srbiji. Omogućava im lakšu evidenciju
svojih instruktora i vozila, njihovo održavanje (servisiranje), kandidati i njihova
finasijska zaduženja. Izrada i štampa spiskova za polaganje i svih obrazaca
koji su propisani zakonom pod zakonskim aktima, i druge mogućnosti.
Na početnom ekranu aplikacije nalaze se prečice za ulaz u njegove menije.


Meni Informacije o auto školi

U ovom meniju korisnik unosi osnovne podatke o auto školi. Po želji i potrebi može se staviti i logo firme. U odeljku za kategorije, automatski su ispisane kategorije dok se u tabeli sa desne strane ističe opis koji korisnik sam kreira po svojim potrebama.

Meni Instruktori

U meniju Instruktori se unose podaci o svim instruktorima koji su zaposleni u auto školi, sa njihovim napomenama podsećanja na istek licence, lekarskog uverenja, vozačke dozvole i drugih pravnih dokumenata.

Meni Kandidati

U meniju Kandidati unose se osnovni podaci o kandidatu, takodje sa napomenama za istek zvaničnih dokumenata i lekarskog uverenja. Automatski generiše ID broj kandidata na osnovu ID broja firme, kategorije za koju polaže i rednog broja upisa kandidata.

Meni Vozila i servisiranje vozila

U meniju Vozila vrši se unos voznog parka u okviru jedne auto škole. Osnovni podaci o vozilu i kojim je kategorijama namenjeno.U meniju servisiranje vozila evidentiraju se servisi i opravke vozila, sa specifikacijom rada i rezervnih delova, kao i ukupom cenom koštanja servisiranja po vozilu ili svim vozilima na godisnjem nivou.

Meni Obeveštenja

Ovaj meni daje obeveštenja o isteku lekarskih uverenja instruktora I kandidata, isteku instruktorske licence, registracije vozila itd…

Meni Obrasci

Kroz ovaj meni prosežu se svi neophodni dokumenti kandidata ili instruktora koji trebaju biti štampanog formata. Između ostalog tu se nalaze: instruktorske knjige, karton kandidata, dnevnici teoretske i praktične obuke, potvrde o broju časova teoretske i praktične obuke i mnogi drugi dokumenti. Laka mogućnost njihove štampe uz automatski štampane određene informacije

Meni Spiskovi za polaganje

Ovaj meni služi za kreiranje liste kandidata koji određenog dana polažu ispite. Laka dostupnost i pregledanost istoriji spiskova. Mogučnost štampe istih.

Meniji Ugovori i Finansije

U meniju Ugovori kreira se zaduženje kandidata za obuku u auto školi. Mogućnost evidencije plaćanja u mesecnim anuitetima ili je jednokratno. U finansijama se nalazi evidencija po datumima uplate i mogućnost uvida u sumarno zaduženje kao i ostatak duga uz štampu.


Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.


Softver za autoškolu, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.
Za pregled kliknite na sliku
ovo je mali deo prikaza, našeg programa
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314

E mail  info@abcsoft.co.rs

Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
PP OPJ prijave