Abcsoft vage
 Twitter vage
Facebook vage
Softver za vage


Program za vage ili softver za vage, namenjem svim firmama, koje u okviru svog preduzeća imaju vage (misli se na sve vage)

Modul ABCSOFT Vaga, instalira se na računaru koji se nalazi neposredno do vage (u većini slučajeva to su kućice).
U varijanti odvojenog korišćena, aplikacije imaju zasebnu bazu podataka,te su međusobno nezavisne, dok u drugoj mogućnosti obe aplikacije podatke povlače iz iste baze koja se povezuje umrežavanjem računara ili preko servera.

Osim dobro razvijenih modula, aplikacije prate brzina rada/odziva prozora i baza  manja od 1 sekunde, stabilna baza koja može da podrži veliku količinu podataka, savremen dizajn i mogućnost integracije sa drugim poslovnim programima kao i mogućnost dodavanja/promena personalizovanih potreba da zadovolje kriterijume vašeg poslovanja.

Mogućnosti aplikacije ABCSOFT Vaga:

1. Pristupanje programu korisničkim imenom i šifrom

2. Mogućnost upravljanja korisnicima i dodeljivanja prava pristupa programu operatorima

3. Unos osnovih informacija o firmi

4. Podešavanje normativa SRBS kvaliteta,kladištenja i fumigacije

5. Unos kooperanata/saradnika

6. Kartica raspoloživosti proizvoda kooperanata/saradnika

7. Prijem proizvoda

- Prvo merenje
- Drugo merenje
- Automatizacija obračuna svedena po zadatim kriterijuma SRPS kvaliteta
- Direktna prodaja
- Popust na sušenje
- Prijemnica
- Varagrska potvrda
- Nalog magacinu

8. Slanje proizvoda

- Prvo merenje
- Drugo merenje
- Vagarska potvrda

9. Štampa svih prozora po zadatom kriterijumu pretrage

- Štampa tablice sušenja merkatilnog kukuruza
- Štampa kartice kooperanata
- Štampa liste kooperanata
- Kao i već navedenih dokumenata iz sekcija prijem i slanje proizvoda
- Statistike prijema, sušenja, kala, obračunskih količina, itd…


Za detaljnije preporučujemo da testirate demo verziju ili da nas pozovete za bilo koju vrstu pomoći u vezi softvera za vage
Ovo je mali segment opisa softvera za vage odnosno mogućnosti program za vage.


                                                                  Softver za vage, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018 Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314

E mail  info@abcsoft.co.rs

Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Održavanje mreža, računara i opreme
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
PP OPJ prijave