Obracun zarada Abcsoft
tweter ld
Ld fb
Softver za transport, spediciju, logistiku, carina, JCI
Pomoću programa (softvera) bićete u mogućnosti da:

Izdajete račune (dinarske i devizne)
Program ima podršku za rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima
Evidentirate ulazne račune
Evidentirate izvode
Vodite špediterske pozicije/podpozicije
Vodite transportne pozicije
Vodite ‘lager’ administrativnih taksi
Vodite PDV evidenciju
Vodite blagajnu
Imate precizne kartice kupaca / dobavljaea
+ preko 50 izveštaja za kompletan uvid u poslovanje

Sistem je namenjen preduzećima čija je delatnost drumski transport robe, ali i preduzećima koja posreduju u pružanju ovih usluga. U dinamičnom okruženju u kojem posluju ove kompanije, za donošenje pravih odluka u pravo vreme, od ključne vežnosti dostupnost i brzina kojom dolaze do informacija na osnovu kojih donose odluke.   Omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja.

Kroz evidenciju transportne ture omogućava da se na jednom mestu povežu i ukrste podaci iz više izvora. Podaci o izdatim nalozima, pošiljkama robe, vozilima, vozačima, transportnim dozvolama, kao i prihodima i troškovima, dnevnicama i dr, daju jednu celovitu sliku koja je jako važna svakome ko želi da ima kontrolu i kvalitetno upravlja transportom robe. Nakon završene transportne ture, pa čak i dok je tura u toku, moguće je da se sa više aspekata sagledaju rezultati koji se postižu i uporede sa očekivanim.

Na prvom mestu treba da obezbedi kvalitetnu vezu između upravljačkih operacija i operacija koje se obavljaju u samom skladištu prilikom rada sa robom. Time se postiže veća efikasnost i bolja kontrola poslova na prijemu i otpremi robe kao optimalno korišćenje skladišnog prostora.

Integracija poslovnih procesa se postiže uvođenjem naloga za svaku operaciju koja se izvršava u skladištu. Nalogom su jasno definisane operacije koje se izvršavaju, kada se one izvršavaju i nad kojom robom, jasno se zna ko je nalogodavac a ko izvršilac posla. Nalozi imaju svoj rang i redosled izvršavanja koji su jasno određeni unapred izvršenim podešavanjima parametara sistema. Podešavaju isključivo osobe koje vrše upravljačku funkciju. Veliki značaj za dobro konfigurisanje parametara WMS-a ima i dobra organizacija skladišnog prostora.

Organizovanje skladišnog prostora u okviru omogućava veću efikasnost u prilikom skladištenja i izdavanja robe. Skladište je izdeljeno na područja, sektore i na kraju na skladišna mesta koja je moguće rangirati i na taj način određenim delovima skladišta dati prioritet pri njihovom punjenju i pražnjenju.
Sistem za upravljanje skladištem

    Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Ovo je mali segment opisa softvera za transport I spediciju,  odnosno mogucnosti, za detaljnije pozovite nas.


Uskoro će demo verzija biti dostupna na našem sajtu.
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
Stevana Nemanjina 22, Vršac, Srbija

Telefon  064.144.1186

E mail  info@abcsoft.co.rs

Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme