Uslovi Abcsoft
 


Dobrodošli na veb sajt www.abcsoft.co.rs

Sve komentare i pitanja u vezi sa sajtom, možete uputiti na Kontakt stranici sajta ili na e-mail
info@abcsoft.co.rs

Poštovani korisnici, vašim ulaskom na ovaj veb sajt, vi bezrezervno pristajete  na poštovanje sledećih pravila korišćenja sajta:


Zaštita autorskih prava

Sadržaj ovog veb sajta odnosno njegov tekst, softver, muzika, zvuk, dizajn, robni žig, logotip, grafički prikazi, grafička rešenja, autorska ideja, koncepcija, moduli i fotografije, zaštićeni su autorskim pravom. Sav materijal na ovom veb sajtu se može preuzeti i štampati isključivo za lično, nekomercijalno korišćenje. Svako drugačije korišćenje zaštićenog materijala sa ovog veb sajta nije dozvoljeno i kažnjivo je po Zakonu.


Isključenje garancija

Abcsoft ne garantuje:

• da su informacije i ostali sadržaji  koji  se daju na ovom veb sajtu tačni, kompletni  ili ažurni;

• da su linkovi na koje se upućuje sa stranica na ovom veb sajtu bezbedni za korišćenje, niti garantuje za sadržaj ovih linkova

• da ovaj sajt, ili linkovani sadržaji nemaju softverskih nedostataka (kompjuterskih virusa i slično);

• za  sadržaje koje na sajt postave korisnici sajta, budući da ti sadržaji predstavljaju isključivu odgovornost  korisnika koji je isti sadržaj postavio na sajt;


Isključenje odgovornosti za štetu

Svu štetu i gubitke  do kojih  bi moglo doći usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja  ovog sajta, snose sami korisnici sajta. Ovim  se apsolutno i u celosti isključuje svaka eventualna odgovornost  Abcsoft-a za štetu koji bi korisnici eventualno mogli pretrpeti korišćenjem ovog sajta.


Merodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uslovi korišćenja, tumače se saglasno odredbama merodavnog prava Republike Srbije, a  svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korišćenjem ovog sajta podležu sudskoj nadležnosti sudova Republike Srbije.

Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obavezujućim  Pravilima korišćenja, želimo vam ugodan i prijatan boravak na stranicama ovog sajta.
 
Pratite nas na društvenim mrežama
© 2018  Abcsoft agencija, Vršac. Sva prava zadržana.
Kontakt
Sterijina 2/2, Vršac, Srbija

Telefon  061.6980.314

E mail  info@abcsoft.co.rs
Knjigovodstveni programi
Program za knjigovodstvo
Program za prosto knjigovodstvo
Program za budžetsko knjigovodstvo
Program za fakturisanje
Pos kasa u maloprodaji
Program za plate
Održavanje mreža, računara i opreme