Obračun zarada

Obračun plata u sistemu Abcsoft agencija odlikuje izuzetna prilagodljivost,
što omogućava obračun za različite tipove preduzeća,
radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata
i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun.

Podatke za plate program preuzima iz personalne evidencije radnika i šifarnika radnih mesta, te iz drugih pripadajućih šifarnika.

Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla,
kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna zarada, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i druge) te veliki broj drugih izveštaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem.

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do poverljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj

Fleksibilno definisanje načina obračuna – vrsta zarada, doprinosa i poreza
Mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
Hronološki podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
Prenos standardnih vrsta zarada među obračunima
Doprinosi na teret radnika i poslodavca, obustave, kreditie, minuli rad, topli obrok
Vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih obustava
Alat za preračun između neto, bruto i bruto II

Različiti tipovi obračuna:
        redovna plata (u jednom mesecu, možete izvršite 10 isplata)
        autorski honorar
        ugovor o delu
        jubilarne nagrade
        solidarna pomoć

    Različiti tipovi obračuna osnovne zarade:
        bruto mesečna plata
        polazište obračuna u bilo kojoj valuti
        obračun na osnovu broja bodova zaposlenih
        obračun na osnovu ocene
        obračun na osnovu parametara na radnom mestu
        obračun na osnovu parametara u personalnoj mapi
        obračun na osnovu parametara na nosioca troškova

    Različiti tipovi obračuna dodatnih isplata:
        više radnih mesta odjednom
        regres za godišnji odmor
        invalidnine
        jubilarne nagrade
        otpremnine
        neplaćena odsutnost
        minuli rad
        beneficirani radni staž
        obračun toplog obroka i prevoza
        stimulicije
        bolovanja na teret poslodavca
        bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje

    Ispisi plata:
        različite platne liste
        različite rekapitulacije
        obrasci OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-4, OPJ-6
        specifikacija uz poresku prijavu
        obrazac OD
        obrazac OD-1
        obrazac INSZ
        obrazac PPP
        obrazac M-UN
        obrazac NZ-1
        obrazac M-4

    Mogućnost kreiranja proizvoljnih obrazaca
    Mogućnost izvoza ispisa u slike, MS Excel i Word, pdf,txt
    Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno za banku)

    Povlačenje podataka iz drugih izvora:
        putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi
        personalne mape (podaci o zaposlenima)
        proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
        ostvareno radno vreme (podaci o prisutnosti na rad.mestu)
        kalendar (podaci o odsutnosti na rad. mestu)

    Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Zatim, imate kompletan program za kadrovsku evidenciju radnika.

Ovo je mali segment opisa obračuna zarade odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za plate ili obračun zarada, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

abcsoft