Preuzmite demo verziju programa, odvojeni su po modulima (PREUZIMANJE KLIKNUTI NA SLIKU, EXE ili ZIP FAJL)

Preuzmite demo verzije, po vašem izboru, odvojeni po modulima

Možete nas kontaktirati na telefon 061/6980-314 da Vam pomognemo prilikom instalacije ili kratke obuke, ili da pitate šta god Vas interesuje u vezi programa

Zatim nam možete poslati e-maila info@abcsoft.co.rs, sms ili da nas kontaktirate putem – skypa

Preuzmite bilo koju aplikaciju i odmah instalirajte na Vašim računarima i probajte demo verziju naših programa

 

Kliknite na sliku da preuzmite DEMO VERZIJU

Finansijsko poslovanje (glavna knjiga, kupici, dobavljači, robno, materijalno)

abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
25,20 MB

Prodavnice fiskalne kase (pos kase ) i fiskalni štampači

abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
11,68 MB

Osnovna sredstva i sitan inventar

abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
14,84 MB

Obračun zarada i kadrovska evidencija

abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
11,40 MB

Specijalni programi ili posebni programi, (svaki modul je poseban i nezavistan je u odnosu na druge module, plava strelica na dole i plavo zelena strelica na dole), moduli su: pekara, prosto knjigovodstvo, laboratorija mikrobiološka, hemijska laboratorija, lovačka udruženja…

Medicinski softver
za sve ordinacije, klinike, bolnice, itd…Softver i program za medicinu
nalog: demo, šifra: prazno
abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
11,70 MB
Pekare
(sve vrste pekare)
abcsoft
ZIP/RAR
11,36 MB

Prosto knjigovodstvo (finansijsko poslovanje)

abcsoft
EXE
abcsoft
ZIP/RAR
16,00 MB
Program za lovačka udruženja
abcsoft
ZIP/RAR
10,46 MB
Softver za gazdinstva
(gazdinstvo, ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, poljoprivredni prozvođači, itd…)
abcsoft
ZIP/RAR
49,96 MB
Softver za silose
(zadruge, sve vage, otkupljivači, otkupna mesta, otkupne stanice, otkup-prijem kukuruza, pšenice, suncokreta, normativi, itd… )
abcsoft
ZIP/RAR
47,70 MB
Softver za vage (sve vrste vage)
(zadruge, sve vage, otkupljivači, otkupna mesta, otkupne stanice, otkup-prijem kukuruza, pšenice, suncokreta, normativi, itd… )
abcsoft
ZIP/RAR
39,20 MB
Sofver za autoškole (NOVO)
korisnički nalog: supervisor
šifra: dodeljujete po želji
abcsoft
ZIP/RAR
195 MB
VFP runtime install korisnike, fakturisanje, itd…
abcsoft
ZIP/RAR
13,28 MB
Mikrobiološka laboratorija korisnike, fakturisanje, itd…
abcsoft
ZIP/RAR
2,10 MB
Hemijska laboratorija korisnike, fakturisanje, itd…
abcsoft
ZIP/RAR
0,72 KB

Napomena:   PRE PREUZIMANJA FAJLOVA ZA INSTALACIJU NAŠIH SOFTVERA, ISKLJUČITE SVE VAŠE PROGRAME ZA ANTIVIRUSE NA VAŠIM RAČUNARIMA, U SLUČAJU DA I DALJE IMATE PROBLEMA SA INSTALACIJOM, PREPORUČUJEMO DA PREUZMETE ZIPOVANE ILI RAR FAJLOVE (fajlovi sa desne strane)

Napomena: demo verzija svih programa, je namerno ograničena sa mogućnostima i pregledima, namerno su neke opcije blokirane, namerno su neke stavke nedostupne, namerno se neki izveštaji ne mogu odštampati, itd…. Sve ovo je urađeno iz razloga da neko ne bi zloupotrebio demo verziju programa.

Svrha demo verzije programa je da se budući korisnici, malo upoznaju sa izgledom i mogućnostima samih programa.

Originalni knjigovodstveni programi, rade sa svim fukcionalnostima, a demo verzija prikazuje odprilike oko 60% mogućnosti našeg softvera

Originalni softver, sadrži neograničeni broj svih stavki, u celom softveru, kod svih naših modula

– kod ulaznih kalkulacija i izlaznih računa, neograničeni broj stavki i neograničeni broj svih objekata (magacina)

 – kod obračuna zarada nemate nikakvih

– kod osnovnih sredstva i proizvodnje možete takođe da radite neograničeni broj stavki

– ograničenja, možete da radite obračun plata za 1000 radnika ili više

– kod kupaca, dobavljača, glavne knjige, možete unositi neograničeni broj stavki

 – svi naši softveri su licenecirani i legalni

 – kod bilo kojeg modula, Vi nemate nikakvih ograničenja- sve Vam je neograničeno i ništa se dodatno ne naplaćuje