EFakture (SEF)

Instalirajte Efakture softver već danas, isprobajte ga i koristite ga potpuno besplatno 30 dana.

BEZ UGOVORNE OBAVEZE,

BEZ SKRIVENIH TROŠKOVA!

Efaktura:

Upravljajte vašim fakturama preko Abcsoft programa za e-fakturisanje.

Kreirajte, primajte i šaljite e-fakture sa vašeg računara direktno na državni portal „Sistem za elektronske fakture“ (SEF) i dalje do klijenta.

Zašto baš Abcsoft softver?

Štedi vaše vreme, smanjuje troškove rada i poboljšava efikasnost

Abcsoft softverska aplikacija za obradu elektronskih efaktura je dizajnirana tako da olakšava i ubrzava proces efakturisanja.

Kod tradicionalnog fakturisanja, zaposleni moraju ručno da provere sve detalje, obrade fakture, odštampaju ih i pošalju poštom. Kreiranje, provera, slanje poštom i čekanje da stigne nazad potpisana i odobrena faktura je dug i zamoran proces i oduzima mnogo vremena. Čekanje na naplatu nekada može da traje i mesecima.

Kroz Abcsoft softver za e-fakture i automatizaciju procesa fakturisanja proces se ubrzava, a radno vreme koje bi zaposleni koristio za tradicinalan način fakturisanja, sada može da iskoriti za obavljanje nekih drugih zadataka. Na ovaj način, zaposleni povećavaju svoju produktivnost, usmeravajući pažnju na važnije zadatke koji donose više novca. Samim tim i vreme naplate faktura je znatno smanjeno efakturisanjem.

Jednostavan za korišćenje

Napravljen za efikasnost i preciznost, Abcsoft softver olakšava razmenu faktura sa vašim poslovnim partnerima, kao i njihovo kreiranje, proveru i skladištenje.

Povezan je sa državnim portalom za e-fakture – Sistem za elektronske fakture (SEF) i stoga ne postoji potreba za dodatnim logovanjem na portal efaktura.gov.rs da bi se kreirale i poslale fakture.

Fakture (računi) se šalju direktno sa vašeg računara na državni portal „Sistem za elektronske fakture“ iz Abcsoft programa, bez informacionog posrednika i bez snimanja na cloud, i dalje se automatski prosleđuju ka vašem klijentu.

Pruža potpunu zaštitu podataka

Abcsoft program vezan je za vaš računar, smanjuje se mogućnost da neko dođe u posed vaših ili podataka vaših klijenata. Na taj način, svi podaci su sigurni i zaštićeni. Dodatnu sigurnost pruža to što se svi podaci čuvaju na vašem računaru i uvid u njih imate samo Vi.

Ukoliko se desi da Vam se izbrišu fakture, ili menjate računar, sva dokumenta ponovo lako možete skinuti sa portala „Sistem za elektronske fakture“ Ministarstva finansija Republike Srbije. Reinstaliranjem programa na novom računaru, poslata i primljena dokumentacija se automatski sinhronizuje i program vam omogućava ponovni pristup svim postojećim dokumentima.

U programu postoji opcija prebacivanja podataka (backup) na USB ili na drugi hard disk. Redovnim arhiviranjem podataka, klijente i artikle mozete da sačuvate i brzo vratite posle reinstalacije.

Omogućava slanje više e-faktura istovremeno

Za razliku od državnog portala za e-fakture (Sistem za elektronske fakture-SEF) preko kojeg možete da kreirate i šaljete samo jednu po jednu e-fakturu, Abcsoft softver omogućava istovremeno slanje više kreiranih ili importovanih e-faktura. Samim tim, vreme predviđeno za slanje preko SEF-a se smanjuje i možete ga kvalitetno iskoristiti za obavljanje drugih projekata.

Namenjen i paušalcima koji nisu u obavezi da šalju efakture

Ukoliko se ukaže potreba za saradnjom sa javnim preduzećima ili odlučite da postanete dobrovoljni korisnik SEF-a i da započnete sa efakturisanjem, dovoljno je da unesete vaš API ključ i započnete slanje i primanje eFaktura.

Velika pogodnost za sve paušalce je ta da u svakom trenutku imate uvid u vaš ukupan promet u poslednjih 12 meseci i da na taj način imate potpunu kontrolu nad dozvoljenim limitom od 6.000.000,00 dinara.

Kome je namenjen softver Abcsoft efakture?

1. Paušalce i Preduzetnike

Abcsoft efakture softver je praktično rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da na brz i jednostavan način upravljaju svojim elektronskim fakturisanjem.

Zaposleni u malim i srednjim preduzećima najčešće nemaju osoblje koje se bavi finansijskom administracijom, već to obavljaju sami i iz tog razloga mesečno provode sate i sate baveći se fakturisanjem.

Abcsoft softver Vam štedi vreme jer vam omogućava da kreirate, šaljete i pratite izlazne i ulazne efakture svih vaših klijenata, kupaca i dobavljača. S druge strane, štedi vam resurse, jer to vreme koje ste uštedeli fakturisanjem uz EFAKTURE program, možete da iskoristite za obavljanje drugih poslova.

2. Mala i srednja preduzeća

Efakture softvera je praktično rešenje za mala i srednja preduzeća koja žele da na brz i jednostavan način upravljaju svojim elektronskim fakturisanjem.

Zaposleni u malim i srednjim preduzećima najčešće nemaju osoblje koje se bavi finansijskom administracijom, već to obavljaju sami i iz tog razloga mesečno provode sate i sate baveći se fakturisanjem.

Efakture softver vam štedi vreme jer vam omogućava da kreirate, šaljete i pratite izlazne i ulazne efakture svih vaših klijenata, kupaca i dobavljača. S druge strane, štedi vam resurse, jer to vreme koje ste uštedeli fakturisanjem uz efakture program, možete da iskoristite za obavljanje drugih poslova.

3. Velika javna i privatna preduzeća

Velika preduzeća najčešće već imaju siguran i proveren sistem koji koriste za kreiranje faktura, ali slanje i dalje vrše na tradicionalan način, putem pošte ili mejla.

Efakture je idealna za velika preduzeća i kompanije koje ne žele da pređu na nov sistem kreiranja faktura, ali žele da slanje i primanje faktura vrše na jednostavan i siguran način.

Efakture softver Vam omogućava da importujete već kreirane fakture i jednim klikom pošaljete više faktura svim svojim klijentima istovremeno.

Efakture softver funkcioniše nezavisno od cloud-a. To je velika prednost jer vam omogućava neometan pristup svim neophodnim podacima ukoliko cloud softveri koje koristite prestanu sa radom. Abcsoft efakture softver je stoga idealan kao backup, jer ga možete koristiti kao rezervni program za efakturisanje, pregled ulaznih faktura i njihovo odobravanje, bez ikakvih dodatnih mesečnih ili godišnjih troškova za održavanje.

Potrebna Vam je DEMO VEZIJA!

Pozovite nas za dodatne informacije na telefon 060.6980.314