Prosto knjigovodstvo

Postoje prosto i dvojno knjigovodstvo.

U prostom knjigovodstvo se vode samo dve poslovne knjige,
uz određenu prateću dokumentaciju, dok je dvojno znatno komplikovanije.

Preduzetnici mogu da biraju između ove dve vrste, a privredna društva moraju da vode dvojno knjigovodstvo.

Za preduzetnike koji se opredele za prosto knjigovodstvo ne postoje nikakva ograničenja u pogledu toga ko može da vodi poslovne knjige.

Možeš da ih vodiš i sam, ali je sigurnije obratiti se nekom ko je za to školovan.

Rokovi za knjiženje

U slučaju prostog knjigovodstva, knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je ostvaren, knjiženje troškova u roku od sedam dana, a za ostala knjiženja propisani su posebni rokovi.

Kad je reč o dvojnom knjigovodstvu, isprave se dostavljaju knjigovođi u roku od tri dana od kada su sastavljene, odnosno od kada su primljene, ako nisu sastavljene u samoj firmi.

Knjigovođa mora da ih proknjiži u roku od pet dana od kada ih je dobio

Čuvanje poslovnih knjiga i prateće dokumentacije

Poslovne knjige čuvaš u svojim poslovnim prostorijama, osim ako ih vodi računovodstvena firma, kada se mogu čuvati u prostorijama te firme.

U slučaju prostog knjigovodstva, knjige i ostale knjigovodstvene isprave čuvaju se pet godina.

Ako obavljaš dvojno knjigovodstvo, za razne knjige i isprave postoje različiti rokovi čuvanja, od dve do 20 godina.

Vođenje knjiga na računaru

Ukoliko knjige vodiš na računaru, moraš koristiti standardne računovodstvene programe, koji omogućavaju internu računovodstvenu kontrolu,
a onemogućavaju brisanje proknjiženih poslovnih promena. Uz to, taj program mora omogućavati da se Poreskoj upravi dostave podaci koje traži,
u propisanom obliku godišnji finansijski izveštaji

Uz razne godišnje poreske prijave i poreske bilanse koje moraš da dostaviš Poreskoj upravi, svake godine do kraja februara Agenciji za privredne registre treba da pošalješ godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

Finansijski izveštaji APR-u mogu da se šalju i elektronskim putem, preko odgovarajuće aplikacije koja se može skinuti sa sajta agencije.

Revizija

Pregled i provera finansijske dokumentacije da bi se ocenila efikasnost računovodstvenog sistema i interne kontrole zove se revizija.
Ona može biti interna i eksterna i obavljaju je ovlašćeni revizori, s licencom odgovarajuće komore.
Sama privredna društva odlučuju da li će organizovati internu reviziju, dok je eksterna obavezna za srednja i velika privredna društva,
kao i mala koja izdaju hartije od vrednosti.

Kompletan programski paket za vođenje prostog knjigovodstva proizvodnje, veleprodaje i maloprodaje u preduzetničkoj radnji po proizvodnim ili prodajnim objektima radnje kojih može biti više. Sadrži kompletan program za upravljanje zalihama u prodajnom objektu i sve ulazne, interne i izlazne fakture za prodajni objekat.
Ima ugrađen registar artikala firme (centralni šifarnik artikala firme) i registar artikala u objektu, kao i  registar kupaca i dobavljača firme.

Ima ugrađen registar artikala repromaterijala i gotovih proizvoda za proizvodne radnje, kao i prijemnice materijala, izdatnice materijala u proizvodnju, prijemnice proizvoda i fakture proizvoda kupcima, i knjigu gotovih proizvoda.

Sve ulazne, interne i izlazne fakture objekta mogu se automatski kontirati i knjižiti u Robno knjigovodstvo, u Knjigu Prihoda i Rashoda firme, u analitiku kupaca i analitiku dobavljača, u PDV knjigu primljenih i izdatih računa i u KEPU knjigu.

Svaki dokument iz programa može se štampati na matričnom ili laserskom ili bilo kom drugom Windows printeru, kao i na PDF printeru čime se dobija PDF dokument koji se može slati meilom (Profaktura, Faktura, Popis zaliha, Popisna lista…)

Program za upravljanje zalihama ima operacije za prenos spiska artikala iz objekta u objekat, za prenos kompletnog stanja robnog knjigovodstva u sledeću poslovnu godinu ili za prenos samo završnog popisa zaliha u novu poslovnu godinu.

Sve navedene operacije su slobodne i na raspolaganju korisniku programa.


Ovo je mali segment opisa prostog knjigovodstva odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za prosto knjigovodstvo, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

abcsoft