Knjigovodstveni programi

Knjigovodstveni programi Abcsoft agencije (softver za knjigovodstvo, softver za racunovodstvo)

Program za knjigovodstvo – finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa:

    • glavna knjiga
    • robno knjigovodstvo
    • materijalno knjigovodstvo
    • proizvodnja
    • maloprodaja
    • veleprodaja
    • kupci
    • dobavljači
    • osnovna sredstava
    • pdv

i sve to kroz mehanizam automatskog kontiranja ovih dokumenata.
Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo ili program za knjigovodstvo, u sklopu IT (iformacionih tehnologa) obezbeđuje podršku funkcijama:
glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva.
U njemu razlikujemo sljedeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izvještaja.

Osnov celokupnog podsistema je kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifrarnikom odnosno podacima koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

    bilans stanja
    bilans uspeha
    statistički aneks

Modul finansijsko knjigovodstvo omogućava:

– željeni broj tipova naloga za knjiženje s preuzetim postavkama za knjiženje

– potpuni integritet pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, bez duplog unosa podataka.

– automatsko knjiženje prenetih i izdatih računa, obračuna PDV-a, plata, putnih naloga i drugih ličnih primanja, proizvodnje i upotrebe materijalnih sredstava.

– saldakonta u domaćoj i stranoj valuti

– pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakonta sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd.

– po promeni kontnog plana omogućen automatski prenos odnosno knjiženje iz starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno oblikovanje naloga za knjiženje

– automatsko zatvaranje klasa 4 i 7 te priprema naloga za knjiženje

– po zaključku poslovne godine oblikovanje naloga za zaključak poslovne godine te otvaranje naloga za knjiženje nove poslovne godine.

– dnevnik knjiženja detaljno i sumarno, po broju naloga, datumskim kriterijumima, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti

– ispis konto kartice prema izabranim kriterijumoma kao što su: za jedan konto ili više konta, datum knjiženja, datumu PDV, dokument, u domaćoj i stranoj valuti ili u obe valute, u različitim oblicima ispisa

– izveštaj banci  o kratkoročnim potraživanjima i obavezama iz poslovanja sa nerezidentima

– kontrolni ispisi neizravnatih naliga za knjiženje, automatskih knjiženja i drugi kontrolni pregledi

– bruto bilansi za željeni raspon konta i za željena razdoblja, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetičkim kontima, kontima pojedinačnih grupa i po razredima

– bilansni pregledi s mogućnošću željenih promena.

– priprema bilansnih pregleda po odeljenjima i nosiocima troškova, s poređenjem po periodima, itd.

– praćenje troškova i prihoda po pojedinim nosiocima troškova (projektima)

– svi dokumenti (narudžbine, računi, putni nalozi, plate) podržavaju praćenje preko nosioca troškova

– analiza nosiica troškova, uključno s bilansom uspeha i bilansom stanja

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija finansijska operativa / standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u gornjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog je moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. Sobzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

    datum knjiženja
    datum dokumenta
    datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se vrsta dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

    pregled knjiženih naloga
    dnevnik knjiženja
    analitička kartica
    promet – specifikacija konta

Kupci i dobavljači su obuhvaćeni u celini i veoma detaljni u samom radu programa.

Izveštaji i pregledi i štampanje PDV.

Blaganičko poslovanje

Blagajničko poslovanje je poseban programski segment koji se odnosi na ulazno-izlazne promene u blagajni.
Programski segment ‘Blagajna’ obuhvata knjiženje naloga za naplatu i isplatu blagajne, automatsko knjiženje u finansijsko knjigovodstvo,
pdv evidencije (kada je to potrebno) i blagajnički izveštaj odnosno dnevnik blagajne.

Poresko knjigovodstvo – PDV

Programski segment PDV evidencija sadrži funkcije vođenja poreskih evidencija PDV-a, pregleda, izveštaja, obračuna i obrada podataka na bazi tih evidencija, kao i automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom.
Zasniva se na dve osnovne poreske evidencije: KPR / KUF – knjiga primljenih računa (faktura) i – KIR / KIF – knjiga izdatih računa (faktura). Obe evidencije se automatski ažuriraju iz izvornih dokumenata kao što su: kalkulacije, prijemnice, računi, avansni i konačni računi, fakture, pazari (nalog blagajni za naplatu, robni dokumenti o prodaji) promene u osnovnim sredstvima ( npr. nabavka ), ostali pdv dokumenti (troškovi, knjižna odobrenja – zaduženja, preknjižavanja, korekcije, ispravke, itd …)

Obračun kamate

      – Mogućnost automatskog formiranja obračuna rađenih na osnovu podataka iz finansijskih kartica.

Veza sa ostalim programskim modulima – Automatsko kontiranje i formiranje naloga za svu dokumentaciju koja se formira u modulima
                                                                                robno materijalnog knjigovodstva i proizvodnje, računovodstvo, projektovanje, informacioni sistemi

Veza sa programima za elektronsko bankarstvo: FX-Client i Halcom – Automatsko kontiranje izvoda iz banaka

Veza sa fiskalnim stampacima (tipa GALEB FP-550, CT, HCP, INT RATER, itd.) i prenos svih podatka u glavu knjigu automatski

Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.

Knjigovodstveni program, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

abcsoft
sr Serbian
X