Softver za upravljanje stambenim zgradama, upravnik zgrade

Omogućava detaljan pregled svih izveštaja.

Automatski pravi sve forme i izveštaje za kompletno praćenje zgrada.

Dostupna je nova vezija softver za upravnike zgrada (stambenih zajednica stanova) korisnicima od 01 03 2019 godine

Softver (program) za UPRAVLJANJE STAMBENIH ZGRADA, da olakša poslove upravnika zgrade

Upravljanje STAMBENIM ZGRADAMA omogućava i svoje prednosti:

Proveriti zašto smo najjeftiniji sa cenama !

Svaki dukumenat koji se formira, možete prebaciti JEDNIM KLIKOM u PDF, WORD, EXCEL, SLIKU, itd..

Treba Vam kompletno celo softver, na pravom ste mestu !

• Obuhvata sve podatke o zgradama i jedinicama
• Možete voditi pravna ili fizička lica
• Obuhvata sve podatke o vlasnicima i podstanarima
• Svi rashodi zgrade
• Registar naknada
• Omogućava unos svih troškova skeniranjem kao i svih ostalih dokumenata skeniranjem
• Deli troškove na jedinice i pravi račune za štampu i slanje vlasnicima stanova
• Zatvaranje računa sa plaćenjem u banci i spisak (tj listu) otvorenih računa
• Rezervni fond i kompleksne funkcije koje će koristiti veći upravnici sa okruženjima, grejnim postrojenjima i specifičnim potrebama
• Veliki broj izveštaja
• Kompletno ceo softver, može se voditi veliki broj zgrada
• i još mnogo toga …


Za detaljnije ili za preuzimanje DEMO VEZIJE PROGRAMA pozovite nas 061/6980-314

Softver je moderno programsko rešenje koje omogućuje jednostavno upravljanje Zgradama. Program sadrži sve potrebne alate za upravljanje poslovanjem Upravnika, uz veliku autonomiju i automatsku obradu podataka, uz brojne mogućnosti pregleda evidencije, te izrade izveštaja.

Program uključuje DEMO podatke zgrada, prostora, vlasnika i drugo za ugodno testiranje funkcija i rada programa, te ga možete slobodno i besplatno testirati bez obaveza!

Jednostavan za korišćenje, lak za savladavanje.

Napravljen je, sa ciljem da olakša i omogući transparentan rad organa skupštine stambene zajednice. Takođe, u cilju uključivanja što većeg broja stanara, osmišljeni su sadržaji za saradnju i produbljivanje dobrih komšijskih odnosa.

Generisanje faktura za potraživanja skupštine stambene zajednice (fond, zakup, … detaljne instrukcije za plaćanje

Fakture za tekuće i investiciono održavanje, propraćene odlukama, sa detaljnom evidencijom dospelih a neplaćenih potraživanja – uređen sistem koji olakšava proceduru utuženja neplatiša. Faktura za svaki stan ima jedinstven poziv na broj po modelu 97, tako da je mogućnost pogrešno raspoređene uplate svedena na minimum.

Kontrola troškova Evidencija prihoda i rashoda

Poslovanje u skladu sa zakonom i praksom dobrog domaćina. Skupštine stambenih zajednica podležu kontroli poreske inspekcije.

Program za zgrade odnosno stambene zajednice, stanove odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.