Program za škole

Program je namenjen Auto školama u Srbiji. Omogućava im lakšu evidenciju svojih instruktora i vozila, njihovo održavanje (servisiranje), kandidati i njihova
finasijska zaduženja. Izrada i štampa spiskova za polaganje i svih obrazaca koji su propisani zakonom pod zakonskim aktima, i druge mogućnosti.
Na početnom ekranu aplikacije nalaze se prečice za ulaz u njegove menije.


Meni Informacije o auto školi

U ovom meniju korisnik unosi osnovne podatke o auto školi. Po želji i potrebi može se staviti i logo firme. U odeljku za kategorije, automatski su ispisane kategorije dok se u tabeli sa desne strane ističe opis koji korisnik sam kreira po svojim potrebama.

Meni Instruktori

U meniju Instruktori se unose podaci o svim instruktorima koji su zaposleni u auto školi, sa njihovim napomenama podsećanja na istek licence, lekarskog uverenja, vozačke dozvole i drugih pravnih dokumenata.

Meni Kandidati

U meniju Kandidati unose se osnovni podaci o kandidatu, takodje sa napomenama za istek zvaničnih dokumenata i lekarskog uverenja. Automatski generiše ID broj kandidata na osnovu ID broja firme, kategorije za koju polaže i rednog broja upisa kandidata.

Meni Vozila i servisiranje vozila

U meniju Vozila vrši se unos voznog parka u okviru jedne auto škole. Osnovni podaci o vozilu i kojim je kategorijama namenjeno.U meniju servisiranje vozila evidentiraju se servisi i opravke vozila, sa specifikacijom rada i rezervnih delova, kao i ukupom cenom koštanja servisiranja po vozilu ili svim vozilima na godisnjem nivou.

Meni Obeveštenja

Ovaj meni daje obeveštenja o isteku lekarskih uverenja instruktora I kandidata, isteku instruktorske licence, registracije vozila itd…

Meni Obrasci

Kroz ovaj meni prosežu se svi neophodni dokumenti kandidata ili instruktora koji trebaju biti štampanog formata. Između ostalog tu se nalaze: instruktorske knjige, karton kandidata, dnevnici teoretske i praktične obuke, potvrde o broju časova teoretske i praktične obuke i mnogi drugi dokumenti. Laka mogućnost njihove štampe uz automatski štampane određene informacije

Meni Spiskovi za polaganje

Ovaj meni služi za kreiranje liste kandidata koji određenog dana polažu ispite. Laka dostupnost i pregledanost istoriji spiskova. Mogučnost štampe istih.

Meniji Ugovori i Finansije

U meniju Ugovori kreira se zaduženje kandidata za obuku u auto školi. Mogućnost evidencije plaćanja u mesecnim anuitetima ili je jednokratno. U finansijama se nalazi evidencija po datumima uplate i mogućnost uvida u sumarno zaduženje kao i ostatak duga uz štampu.

Softver za autoškolu, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.