Softver (program) za mobilne telefone, računara, tableta, navigacionih uređaja

Program za vodjenje Servisa mobilnih telefona, računara, tableta, navigacionih uređaja

• vodi kompletnu evidenciju popravki
• proverava da li je ime i uređaja dobar ili ne
• štampa servisne listove i garancije na A4, A5, termalni printer 80 mm i 58 mm
• servisni uslovi do 15000 karaktera
• garantni uslovi do 15000 karaktera
• program uči od Vas sve ono što upisujete u polja pa vam nudi predloge popravki, proizvođače, modele koje ste upisivali ranije pa je upis ubrzan
• šalje Email korisnicima kada je uređaj završen ( posebna licenca doplaćuje se)
• šalje Email korisnicima o prijemu ( posebna licenca doplaćuje se)
• ima dozvole admin, kasir, serviser, kasir-serviser
• admin može pristupiti bilo kojem delu programa i vršiti izmenu bilo kojih podataka
• kasir može vršiti prijem, izdavanje uređaja kao i pregledati dnevni izvještaj
• serviser ima poseban panel na kome može upisati-izabrati vrstu usluge i rezervni dio koji je ugrađen
• kasir-serviser može da radi prijem, popravku, izdavanje uređaja kao i pregled dnevnog izvještaja
• lager magacina rezervnih djelova skida sa stanja kada serviser ugradi dio
• mogućnost automatskog dodavanja ciene deli se sa ugradnjom u servisnom panelu pa je samim tim znatno ubrzano upisivanje
• admin može proveriti koliko je serviser završio uređaja koje uređaje, koliko je utrošeno delova i koliko je zarada po serviseru ili ukupno

• štampa svih prijemnica i otpremnica;

• mogućnost nadogradnje programa po Vašim željama i zahtevima;

• ostale funkcije koje ubrzavaju i olakšavaju vaše poslovanje

Softver nudi kompletnu sigurnost i zaštitu podataka.

(mobilni telefoni, telefon, mobilni, servis mobilnih telefona, servis softverskih i hardverskih kvarova, telefoni, softver za maloprodaje mobilnih telefona i opreme)

Informacije na telefon 061.6980.314