Softver za silose

Aplikacija namenjena pravnim licima koja se bave otkupom, skladištenjem i
prodajom poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala.
Podeljena je u menije, koji omogućavaju lakši unos, evidentiranje i praćenje stanja u firmi.

U prvom meniju Podešavanja, unose se osnovni podaci o firmi, kreira radna sezona za koju se vodi evidencija, unose se normativi JUS kvaliteta proizvoda, koji će se kasnije upotrebljavati na bonifikaciji prilikom prijema robe.

Saradnici

Spisak saradnika (kooperanata ), sa kojim firma ima poslovne kontakte i dela, bilo da su ona pravna ili fizička lica.

Program pruža mogućnost preseka stanja i u bilo kom trenutku, pregleda kartice saradnika ili kartice firme i izradu obračuna saradnika.

Proizvodi

Meni podeljen u segmente prijema, otkupa i prodaje proizvoda. U prvom segmentu radi se na obradi prijema robe u firmu. Merenje bruto, taro i neto količine. Upotrebom tablice normativa JUS kvaliteta automatski se odrađuje pozitivna ili negativna bonifikacija proizvoda i izračunava se finalna (obračunata) predata količina. Mogućnost štampe prijemnice i naloga magacinu.

U segmentu Otkup proizvoda, firma otkupljuje od proizvođača (saradnika, kooperanata) proizvode. Mogućnost izdavanja računa, fakture i otkupnog lista.

U segmentu Prodaja proizvoda, firma već otkupljene količine proizvoda prodaje velikim otkupljivačima ili prerađivačima.

Repromaterijali

Meni koji evidentira nabavku, prodaju i raspoloživost repromaterijala koje firma nabavlja i distribuira svojim saradnicima (kooperantima). Jasno vidljive kupovine repromaterijala po datumima, filtrirane po saradnicima, načinu plaćanja i vrsti repromaterijala.

U podmeniju Rapoloživost repromaterijala, korisnik programa ima jasnu evidenciju o stanju istih na svom lageru. Pregled po vrsti repromaterijala (seme, đubrivo, hemija). Takođe uvid o ukupno kupljenoj, prodatoj i raspoloživoj količini.

Meni Plaćanja

Kroz sedam modela plaćanja, pruža se mogućnost zadovoljavanja kriterijume poslovanja svakog silosa (zadruge, otkupne stanice itd.)
Osim osnovne evidencije sumarnih računa za isplatu/uplatu, postoji mogućnost analize, to jest detalja računa.

Meni Ugovori

U meniju Ugovori korisnik kreira ugovore sa kooperantima za preuzete količine repromaterijala kroz paritetnu ili finansijsku kompezaciju. Zaduženje kooperanta se obračunava na osnovu pariteta ili se vezuje za kurs eura na dan zaduženja. U donjem delu pod menija ugovori vrlo lako se može odraditi razduženje ugovora, gde se kooperantu direktno oduzima potrebna količina proizvoda na ime dugovanja. U slučaju da kooperant nema dovoljnu količinu proizvoda na svojoj kartici u firmi, korisnik će biti obavešten.

Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.

Softver za silos, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.